Opslag - Inslag

Bij ontvangst van de goederen worden deze gecontroleerd of ze aan alle voorwaarden voldoen.